Služby, čtenářské poplatky

 

CENÍK SLUŽEB

        

       DOSPĚLÍ       

Kč 50,- / ročně

DĚTI

Kč 25,- / ročně

UPOMÍNKY

Kč 5,- 10,- 15,- 20,-

JEDNORÁZOVÁ VYPŮJČKA

Kč 20,- / kus

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA

Kč 70,-

ZTRÁTA ČLENSKÉHO PRŮKAZU

Kč 20,-

ZTRÁTA PUBLIKACE

pořizovací cena + Kč 20,-

REZERVACE NA KNIHU

Kč 50,-

* Upomínky

Nevrátí-li čtenář vypůjčenou knihu do 1 měsíce – upomínka Kč 5,-

                                                  do 6 týdnů – upomínka Kč 10,-

                                   po uplynutí 2 měsíců – upomínka Kč 15,-

                                   po uplynutí 3 měsíců – upomínka Kč 20,-

 

Kontakt: 556 725 100  E-mail: posta@skotnice.cz